Proces výroby

Vyrobit dobrý metr není jen tak.
Věděli jste například, že ...

48 16 100% 0.7 mm
dílů potřebujeme k výrobě
dvoumetru
operací zahrnuje výroba
každého metru
našich metrů barvíme
vodou ředitelnými barvami
je maximální délková odchylka jednometru

Každá z 16 fází výroby metru musí probíhat s naprostou přesností. Vyrábíme přece měřidla!

Petr John
jednatel Metrie spol. s r.o.

 

Ke vzniku přesného skládacího metru nestačí pouze výběr jakostních materiálů. Výroba našich produktů vyžaduje také dobrý tým. Ten náš sestává z řady odborných pracovníků, kteří musí znát práci se dřevem, ocelí, barvením, tiskem. Každý ve výrobě má své přesné místo, a právě proto můžeme svým zákazníkům nabídnout měřidla vysoké kvality, která zefektivňují práci lidem po celém světě.

Používáte skládací metr i vy?

Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. <h3>8. Obrábění lamel pro vložení částí spojů</h3><p>Každý typ skládacího metru má jiný typ spoje a tudíž lamely musí být také jinak opracovány. Přesné opracování dřevěných lamel frézováním je velmi náročný postup. Musí být dosaženo přesnosti v řádech setin milimetru.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Při montáži se musí všechny komponenty skládacího metru naráz „spojit“ v jeden harmonický celek. Je to velmi náročná operace, prováděná složitými jednoúčelovými stroji. Například u skládacího dvoumetru typ BL52 stroj musí zaráz smontovat 10 lamel + 9 nýtů + 9 podložek. Každý metr je při montáži kontrolován čidly, ale také pracovníkem. Následně je očištěn a předán k další operaci.

2. Výroba polotovaru

Z kvalitního bočního řeziva jsou vykráceny polotovary. Opět se pečlivě vytřídí nevyhovující kusy. Vytříděné polotovary jsou vyrovnávány na palety do hrání.

Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. <h3>8. Obrábění lamel pro vložení částí spojů</h3><p>Každý typ skládacího metru má jiný typ spoje a tudíž lamely musí být také jinak opracovány. Přesné opracování dřevěných lamel frézováním je velmi náročný postup. Musí být dosaženo přesnosti v řádech setin milimetru.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Při montáži se musí všechny komponenty skládacího metru naráz „spojit“ v jeden harmonický celek. Je to velmi náročná operace, prováděná složitými jednoúčelovými stroji. Například u skládacího dvoumetru typ BL52 stroj musí zaráz smontovat 10 lamel + 9 nýtů + 9 podložek. Každý metr je při montáži kontrolován čidly, ale také pracovníkem. Následně je očištěn a předán k další operaci.

4. Řezání lamel

Zlahodněné dřevo je poté čtyřstranně ohoblováno a rozmítáno na jednotlivé lamely, které se stávají základní součástí každého dřevěného skládacího metru.

Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. <h3>8. Obrábění lamel pro vložení částí spojů</h3><p>Každý typ skládacího metru má jiný typ spoje a tudíž lamely musí být také jinak opracovány. Přesné opracování dřevěných lamel frézováním je velmi náročný postup. Musí být dosaženo přesnosti v řádech setin milimetru.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Při montáži se musí všechny komponenty skládacího metru naráz „spojit“ v jeden harmonický celek. Je to velmi náročná operace, prováděná složitými jednoúčelovými stroji. Například u skládacího dvoumetru typ BL52 stroj musí zaráz smontovat 10 lamel + 9 nýtů + 9 podložek. Každý metr je při montáži kontrolován čidly, ale také pracovníkem. Následně je očištěn a předán k další operaci.

6. Tisk stupnic

Na lamely je poté tištěna dvoubarevná stupnice. Přesnosti stupnice se dosahuje díky pevným razidlům ze syntetické gumy, pevně přichyceným k ocelovým matricím.

Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. <h3>8. Obrábění lamel pro vložení částí spojů</h3><p>Každý typ skládacího metru má jiný typ spoje a tudíž lamely musí být také jinak opracovány. Přesné opracování dřevěných lamel frézováním je velmi náročný postup. Musí být dosaženo přesnosti v řádech setin milimetru.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Při montáži se musí všechny komponenty skládacího metru naráz „spojit“ v jeden harmonický celek. Je to velmi náročná operace, prováděná složitými jednoúčelovými stroji. Například u skládacího dvoumetru typ BL52 stroj musí zaráz smontovat 10 lamel + 9 nýtů + 9 podložek. Každý metr je při montáži kontrolován čidly, ale také pracovníkem. Následně je očištěn a předán k další operaci.

8. Frézování lamel

Každý typ skládacího metru má jiný druh spoje, a tudíž lamely musí být také jinak opracovány. Přesné opracování dřevěných lamel frézováním je velmi náročným postupem. Musí být dosaženo přesnosti v řádech setin milimetru.

Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. <h3>8. Obrábění lamel pro vložení částí spojů</h3><p>Každý typ skládacího metru má jiný typ spoje a tudíž lamely musí být také jinak opracovány. Přesné opracování dřevěných lamel frézováním je velmi náročný postup. Musí být dosaženo přesnosti v řádech setin milimetru.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Při montáži se musí všechny komponenty skládacího metru naráz „spojit“ v jeden harmonický celek. Je to velmi náročná operace, prováděná složitými jednoúčelovými stroji. Například u skládacího dvoumetru typ BL52 stroj musí zaráz smontovat 10 lamel + 9 nýtů + 9 podložek. Každý metr je při montáži kontrolován čidly, ale také pracovníkem. Následně je očištěn a předán k další operaci.

10. Osazení koncových lamel koncovkami

První a poslední lamela každého skládacího metru je osazena ocelovou koncovkou. Ta jednak slouží jako přesné ukončení nebo začátek měřidla, a zároveň tyto konce chrání před poškozením při používání.

Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. <h3>8. Obrábění lamel pro vložení částí spojů</h3><p>Každý typ skládacího metru má jiný typ spoje a tudíž lamely musí být také jinak opracovány. Přesné opracování dřevěných lamel frézováním je velmi náročný postup. Musí být dosaženo přesnosti v řádech setin milimetru.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Při montáži se musí všechny komponenty skládacího metru naráz „spojit“ v jeden harmonický celek. Je to velmi náročná operace, prováděná složitými jednoúčelovými stroji. Například u skládacího dvoumetru typ BL52 stroj musí zaráz smontovat 10 lamel + 9 nýtů + 9 podložek. Každý metr je při montáži kontrolován čidly, ale také pracovníkem. Následně je očištěn a předán k další operaci.

12. Kontrola rozměrové přesnosti

Kontrola délkové přesnosti skládacího metru jako stanoveného měřidla je ze zákona povinná. Stejně tak kontrola tolerance přesnosti v přechodu mezi jednotlivými spoji lamel.

Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. <h3>8. Obrábění lamel pro vložení částí spojů</h3><p>Každý typ skládacího metru má jiný typ spoje a tudíž lamely musí být také jinak opracovány. Přesné opracování dřevěných lamel frézováním je velmi náročný postup. Musí být dosaženo přesnosti v řádech setin milimetru.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Při montáži se musí všechny komponenty skládacího metru naráz „spojit“ v jeden harmonický celek. Je to velmi náročná operace, prováděná složitými jednoúčelovými stroji. Například u skládacího dvoumetru typ BL52 stroj musí zaráz smontovat 10 lamel + 9 nýtů + 9 podložek. Každý metr je při montáži kontrolován čidly, ale také pracovníkem. Následně je očištěn a předán k další operaci.

14. Obrábění a povrchová úprava konců skládacích metrů

Složený metr ještě není úplně hotov. Zbývá upravit konce tak, jak je všichni známe - obrobit a nabarvit. Takto upravené jsou mnohem příjemnější pro pozdější používání.

Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. Hráně s polotovary jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%.
Na závěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“. <h3>8. Obrábění lamel pro vložení částí spojů</h3><p>Každý typ skládacího metru má jiný typ spoje a tudíž lamely musí být také jinak opracovány. Přesné opracování dřevěných lamel frézováním je velmi náročný postup. Musí být dosaženo přesnosti v řádech setin milimetru.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.</p> Při montáži se musí všechny komponenty skládacího metru naráz „spojit“ v jeden harmonický celek. Je to velmi náročná operace, prováděná složitými jednoúčelovými stroji. Například u skládacího dvoumetru typ BL52 stroj musí zaráz smontovat 10 lamel + 9 nýtů + 9 podložek. Každý metr je při montáži kontrolován čidly, ale také pracovníkem. Následně je očištěn a předán k další operaci.

16. Závěrečná kontrola a balení

Vizuální kontrola hotových metrů. Zde se opět lidská ruka dotkne každého výrobku. Metry jsou nejen prostě zabaleny do krabic a kartonů, ale ještě jednou vizuálně zkontrolovány. Jako obaly používáme standardní velikosti – krabička po 10 kusech nebo kartony po 100 kusech.


1. Výběr správného dřeva

Pro výrobu měřidel se lze použít jen tvrdé a houževnaté dřeviny, jako buk nebo habr. Z těch se vybere jen nejkvalitnější a zároveň nejmenší část kmene – tzv. boční řezivo, tangenciálně řezané.

2. Výroba polotovaru

Z nařezaného řeziva se provede výřez polotovarů a vzniknou tak přířezy. Detailně se vytřídí nevyhovující kusy. Tyto výřezy jsou vyrovnávány na palety do hrání.

3. Sušení dřevěných polotovarů

Hráně s výřezy jsou nejprve uskladněny v krytém venkovním skladu, kde po dobu téměř jednoho roku dochází pomalu ke snížení vlhkosti a snížení pnutí ve dřevě. Následně je přirozeně sušené řezivo sušeno v sušících komorách k dosažení vlhkosti kolem 8%. Nazávěr je potřeba při přesné teplotě a vlkosti řezivo tzv. „zlahodnit“.

4. Řezání lamel

Zlahodněné dřevo je poté čtyřstranně ohoblováno a rozmítáno na jednotlivé lamely. Tyto dřevěné lamely jsou již základní součásti každého dřevěného skládacího metru.

5. Barvení lamel

Dřevěné lamely jsou následně barveny několika vrstvami 100% vodou ředitelnou barvou. Metodou navalování barvy se dosáhne kvalitního a hladkého povrchu lamel.

6. Tisk stupnic

Na lamely je poté tištěna dvoubarevná stupnice. Přesnosti stupnice se dosahuje díky pevným razidlům ze syntetické gumy, pevně přichyceným ke kovovým matricím.

7. Lakování, finální povrchová úprava lamel

Stejně jako barvení tak i lakování používá pro nános laku metodu navalování. Svrchní UV lak dokonale zakryje tisk i základní barvu lamel a vytvoří ochranu nejen proti vodě ale i proti základním rozpouštědlům, jako je například aceton.

8. Obrábění lamel pro vložení částí spojů

Každý typ skládacího metru má jiný typ spoje a tudíž lamely musí být také jinak opracovány. Přesné opracování dřevěných lamel frézováním je velmi náročný postup. Musí být dosaženo přesnosti v řádech setin milimetru.

9. Osazení lamel díly spojů

Do ofrézovaných částí lamel jsou osazovány jednotlivé části spojů metrů. A to pět velmi přesně.

10. Osazení koncových lamel koncovkami

První a poslední lamela každého skládacího metru je osazeno ocelovou koncovkou. Ta jednak slouží jako přesné ukončení nebo začátek měřidla a zároveň tyto konce chrání před poškozením při používání.

11. Montáž – kompletace skládacího metru

Při montáži se musí všechny komponenty skládacího metru v jeden moment „spojit“ v jeden harmonický celek. Je to velmi náročná operace, prováděná složitými jednoúčelovými stroji. Například u skládacího dvoumetru typ BL52 stroj musí zaráz smontovat 10 lamel + 9 nýtů + 9 podložek. Každý metr je při montáži kontrolován čidly, ale také pracovníkem. Následně je očištěn a předán k další operaci.

12. Kontrola rozměrové přesnosti

Skládací metry, jakožto stanovené měřidlo jsou ze zákona kontrolovány na celkovou délkovou přesnost. Kontroluje se také tolerance přesnosti v přechodu mezi jednotlivými spoji lamel.

13. Složení skládacího metru

Po kontrole jsou smontované metry složeny lamelami k sobě. Dříve, ostatně jako většina výrobních operací, se skládání provádělo ručně. Dnes tuto namáhavou práci zajišťují jednoúčelové stroje.

14. Obrábění a povrchová úprava konců skládacích metrů

Složený metr ještě není úplně hotov, zbývá upravit konce tak, jak je všichni známe – oba konce metru se obrobí a nabarví. Takto upravené jsou mnohem příjemnější pro pozdější používání.

15. Potisk speciálními znaky nebo reklamou

Podle požadavku k této operaci může nebo nemusí dojít. Na skládací metr se tisne tamponovým nebo UV digitálním tiskem v podstatě jakákoli grafika. Může to být speciální znak, nebo mnohem častěji reklamní sdělení.

16. Závěrečná kontrola a balení

Vizuelní kontrola hotových metrů. Zde se opět lidská ruka dotkne každého výrobku. Metrz jsou nejen prostě zabaleny do krabic a kartonů ale ještě jednou vizuálně zkontrolovány. Jako obaly používáme standardní velikosti – krabička po deseti kusech, nebo kartony po 100 kusech.